Üld- ning müügitingimused

Peikko Eesti OÜ Üld- ning müügitingimused kehtivad kõigile Peikko Eesti OÜ poolt sõlmitud toodete müügilepingutele.

Üld- ning müügitingimused